Opisując kolejne obiekty zwróćmy uwagę na takie rzeczy:

- dostępność turystyczna,
- krótki rys historyczny,
- mniejszości narodowe i religijne,
- miejscowy dialekt/gwara,
- przyroda,
- kultura ludowa,
- biografie postaci,
- historia bitew i potyczek.

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy tutaj.

***

Z czego może się składać gotowa kapsułka informacyjna w Projekcie „Pogranicze”?


Opis słowny

Opis nie powinien być zbyt długi, nie powinien też zawierać informacji zbędnych czy niezrozumiałych dla odbiorcy. A jednak o każdym obiekcie warto zebrać jak najwięcej informacji. Można wydzielić w opisie osobne sekcje, które będą zawierały informacje szczegółowe, zredagowane w atrakcyjny sposób – np. szczegółowy opis dawnego wyglądu budynku czy przygody jego właściciela.

Warto umieścić w opisie elementy humorystyczne, anegdoty, ciekawostki. Dobrze jest podkreślać te wiadomości, które znajdują potwierdzenie w źródłach, ale są niepełne, wymagają dalszych poszukiwań i badań – cenne jest wszystko, co może poruszyć w odbiorcy żyłkę poszukiwacza i odkrywcy.

Dodatkowe elementy opisowe

Atrakcyjność opracowania można podnieść poprzez dołączenie opowieści o własnych prawdziwych albo fikcyjnych przygodach, związanych z opisywanym obiektem bądź tematem. Może to być opowiadanie, ale również np. fotohistoria, film czy słuchowisko ilustrowane odpowiednią muzyką i innymi efektami dźwiękowymi.

Zdjęcia

Jak wiadomo, obraz znaczy więcej niż tysiąc słów. Dlatego każdy opis powinien zawierać fotografię. Najciekawsze są zdjęcia tego, co jest najmniej uchwytne. Jak sfotografować gwarę ludową lub nocną zjawę, o której wszyscy słyszeli, ale mało kto ją widział?

Filmy

Atrakcyjność opracowania na pewno wzrośnie, jeśli będzie ono zilustrowane filmem. Treścią filmu może być np. nagranie zwiedzania obiektu z harcerzem-przewodnikiem, cykl zdjęć z podkładem muzycznym i komentarzem lektora, amatorska inscenizacja miejscowej legendy, wywiad lub seria krótkich wywiadów z mieszkańcami (trzeba pamiętać o ich pisemnej zgodzie na opublikowanie materiału w Internecie), reportaż z odbywającej się w danym miejscu imprezy kulturalnej itp.

Nagrania dźwiękowe

Nagraniem dźwiękowym, wspaniale uzupełniającym opracowanie, może być np. wywiad z badaczem dziejów danego miejsca, z kustoszem muzeum, z właścicielem obiektu zabytkowego albo gospodarstwa agroturystycznego.

Można nastawić się na radiowy reportaż z wizyty w danym miejscu albo z odbywającego się tam wydarzenia.

Wartościowe, choć na pewno nowatorskie, są wreszcie nagrania, prezentujące dźwięki typowe dla danego miejsca, np. szum wodospadu, odgłosy lasu albo stawu czy śródleśnej łąki o zmierzchu; albo np. próba chóru w starym kościele o niepowtarzalnej akustyce.

Rysunki

Opracowanie może zawierać zarówno rysunki wykonane przez drużynę realizującą Projekt „Pogranicze”, jak i np. grafiki miejscowych twórców czy znanych artystów – przedstawiające opisywany obiekt albo podobne obiekty – w celu zaprezentowania cech wyróżniających ten obiekt albo typowych dla określonego rodzaju.

Plany, mapy, schematy, szkice sytuacyjne

Mogą być wykonane przez realizatorów projektu albo uzyskane od specjalistów – architektów, geodetów, historyków sztuki.

Odnośniki sieciowe

Wartościowe będą szczególnie linki do filmów opublikowanych przez inne osoby, a także do pozycji w bibliotekach cyfrowych itp. Dopiero w dalszej kolejności można rozważyć odnośniki do innych portali informacyjnych czy do Wikipedii.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy tutaj.