Pokaż Pogranicze na większej mapie
Czy pogranicze to tylko te miejsca, gdzie zbiegają się współczesne granice państw? Obecne granice Polski ukształtowały się zaledwie 65 lat temu - to niewiele, biorąc pod uwagę tysiącletnią historię państwa i narodu polskiego.

A więc pogranicze to coś więcej niż tylko ziemia leżąca w pobliżu linii pociągniętej na mapie. Pogranicze to miejsce, gdzie wszystko miesza się i przenika, gdzie trudno powiedzieć, czy jestem z tej czy tamtej strony granicy, gdzie wszystko jest "tutejsze"...

"Pogranicze" to projekt skupiony na niewielkim skrawku środkowej Polski. Dlaczego jest to Pogranicze?

- to miejsce zbiegu granic trzech województw - mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego,

- to miejsce spotkania historycznych ziem - działdowskiej, zawkrzeńskiej, lubawskiej, dobrzyńskiej, michałowskiej, płockiej,

- to pogranicze dawnych zaborów - rosyjskiego i pruskiego,

- to skupisko występowania kilku, często bardzo zróżnicowanych gwar,

- to różnice w kulturze materialnej i niematerialnej.

Zapraszamy do wędrówki przez Pogranicze!

files/pogranicze.zhp.pl/pogranbicze-gminyipowiaty.png